Två tidiga julklappar – till alla energikonsumenter

Foto: Malene Thyssen / Wikimedia Commons

Foto: Malene Thyssen / Wikimedia Commons

Två av de sista regeringsbesluten som regeringen fattar på den här sidan årsskiftet på mitt område kan ses som två förtida julklappar till svenska energikonsumenter. För som den återkommande läsaren av bloggen säkert märkt så är en av mina, Centerpartiets och Alliansregeringens viktiga energipolitiska prioriteringar att stärka den enskilde konsumentens ställning på energimarknaderna, och se till att skydda konsumenterna mot oskäliga avgifter och snabba och omotiverade avgiftshöjningar, på t.ex. el och annan energi.

Och på just det temat fattade regeringen igår beslut om två olika förslag som vi nu överlämnar för juridisk granskning till Lagrådet, innan vi senare i vår kan skriva en proposition som vi lägger på Riksdagens bord.

Det första förslaget handlar om att vi, på förekommen anledning, nu ett tydligare regelverk för vilka elnätsavgifter elnätsföretagen ska få ta ut av sina kunder. Vi behöver helt enkelt skydda elkonsumenterna mot oskäliga och snabba höjningar av elnätsavgifterna, och för att  säkerställa att kunderna verkligen betalar rimliga elnätsavgifter, och för att ge Energimarknadsinspektionen kraftigare muskler att göra det föreslår vi nu ett tydligare regelverk för vilka elnätsavgifter elnätsföretagen ska kunna ta ut av sina kunder.

Det andra förslaget handlar om att vi föreslår att naturgasregleringen ska förtydligas så att Energimarknadsinspektionen får bättre möjligheter att utöva tillsyn inte bara över det gasnät som finns på Västkusten, utan också över andra gasnät, som t.ex. de stadsgasnät som finns i t.ex. Stockholm. Bakgrunden till förslagen är att Stockholm Gas AB sedan några år överför naturgas i stadsgasnätet i Stockholm, och syftet med detsamma är att ge ett bättre skydd för de kunder som använder stadsgasnätet och förbättra deras möjligheter att välja gasleverantör.

Två förslag, eller två tidiga julklappar om man så vill, som har det gemensamt att de syftar till att skydda energikonsumenterna, öka valfriheten och säkra att de elnätsavgifter vi betalar verkligen är rimliga!

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *