Världens bioenergielit samlas, i Jönköping

Idag har jag haft äran att inledningstala på mässan World Bioenergy, som just nu pågår i Jönköping. Det är en mässa i dess rätta bemärkelse där inte bara politiker, organisationer och forskare deltar utan även företag, och företag med syfte att göra affärer. Biobränslen har drivit vår utveckling sedan stenåldern, men är samtidigt en kanske inte helt mogen bransch i det moderna samhälle som fortfarande i alltför stor utsträckning vilar på olja som huvudsaklig energikälla.

Det innebär att det finns oerhört stor potential kvar, inte bara för affärer utan för bioenergin som energikälla i världen. Bo Diczfalusy från det internationella energiorganet IEA (och en tidigare medarbetare och chef för energienheten på Näringsdepartementet) talade om att bioenergin har en potential att faktiskt stå för en tredjedel av vår globala energiförsörjning framöver. Det ska jämföras med att bioenergin globalt står för ungefär tio procent idag. Även Indiens ambassadör i Sverige, Ashok Sajjanhar, talade om bioenergin som en unik energikälla och att den kommer vara väldigt viktig för Indien, inte minst genom att den med sina småskaliga former är inkluderande och kan bidra till lokal tillväxt.

I Jönköping hade jag också äran att få dela ut 2012 års ”World Bioenergy Award” till årets vinnare, Harry Stokes. Harry har arbetat med småskaliga alkoholbaserade biobränslen för att driva till exempel ugnar och kylskåp på landsbygden i utvecklingsländer. De ugnar han arbetar med råkar dessutom vara svenska. Hans arbete är ett väldigt konkret exempel på hur ny miljöteknik kan stärka folkhälsan och miljön samtidigt som det konkret kan höja många fattiga människors levnadsstandard.

Förmiddagen avrundades med att jag invigde World Bioenergy’s mässa och besökte några av utställarna på mässan. Bland annat besökte jag ett gäng studenter från Högskolan i Jönköping som ska delta i tävlingen ”World Solar Challenge” med en svensk soldriven bil i ett 300 km långt solbilsrace i Australien. 

Det genomgående temat och intrycket under min förmiddag i Jönköping var hopp, inspiration och framgång. Så många olika aktörer, från alla hörn av världen, som arbetar med vitt skilda saker, från flistuggar till beräkningsmodeller. Och som var och en  bidrar till en mer långsiktigt hållbar framtid. Det ger hopp. Och inspiration. Stort tack för det!