Waidelich (s) glömmer den digitala infrastrukturen

Idag skriver Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Tommy Waidelich på SvD Brännpunkt om att investeringar i vägar och järnvägar ger tillväxt. Det är en väl etablerad sanning att en väl utbyggd infrastruktur tillhör det bästa en stat kan investera i om man vill ge verkligt bra förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Det var just därför som Centerpartiet under förra mandatperioden, och under dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstenssons ledning, tog fram och fick igenom den största satsningen på infrastruktur i modern tid. Därför satsas nu närmare 500 miljarder kronor under den innevarande planperioden på att rusta och underhålla våra befintliga vägar och järnvägar, och på att bygga nytt där tillväxthöjande och trängselminskande stråk behöver dras fram. Det är en satsning som täcker hela Sverige – från norr till söder, från storstaden till landsbygden, och som kommer förbättra vår förmåga att växa.

Men det Waidelich helt förtränger i sin debattartikel är behovet av kraftfulla investeringar i bra elektroniska kommunikationer i hela landet. Lika viktigt som det var att få en enskild väg framdragen till gården för hundra år sedan, lika viktigt är det idag att ha tillgång till ett bra bredband med hög kapacitet. Den familj eller det företag som klarar sig utan snabbt bredband blir i snabb takt allt ovanligare.

Att se till så att Sverige har bredband i världsklass är målet för regeringens Bredbandsstrategi, och kommer att finnas med som ett viktigt mål i den kommande Digitala Agendan för Sverige. 90 procent av alla hushåll och företag ska senast 2020 ha tillgång till riktigt snabbt bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/sekund. Ska vi komma dit krävs stora investeringar av alla aktörer på marknaden, och att det offentliga skjuter till medel där marknaden inte riktigt räcker till. Precis det vi gjort och gör, nu och framöver.

En hållbar tillväxt i hela Sverige förutsätter tydliga satsningar både på dagens fysiska och framtidens digitala infrastruktur.

 

2 Comments
 • Mikael von Knorring
  juli 4, 2011

  Vi borde prata om fri programkod också som en del av den digitala infrastrukturen. De ekonomiska mekanismerna är desamma: investeringar som när de väl är gjorda behöver kunna användas fritt för att möjliggöra ekonomiska aktiviteter. Ju bättre fria program som WordPress eller Open Office blir, desto lättare är det till exempel att starta ett nytt företag. 

  Varje gång myndigheter eller kommuner betalar för kod som de inte släpper fri, har vi betalat för investeringar i en väg som är avspärrad, istället för en som vem som helst kan åka på. 

  Nederländerna har redan tagit steget att gå över till fri programvara i den offentliga sektorn. Vi behöver studera deras erfarenheter och börja tillämpa dem här. 

 • Isak Gerson
  juli 4, 2011

  Instämmer i Mikael von Knorrings kommentar. Mjukvara är precis som infrastruktur fantastiska verktyg. En stat som utvecklar fri mjukvara istället för stängd sådan kommer att hjälpa både företag och privatpersoner.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *