En angelägen bok dök upp i brevlådan

Webben i Undervisningen av Patricia Diaz

Boken Webben i Undervisningen av Patricia Diaz kom med posten igår.

Vissa dagar är det roligare än andra att kolla posten. Igår var en sådan dag eftersom boken Webben i Undervisningenskriven av pedagogen och språkläraren Patricia Diaz, dök upp i min. Patricia har skrivit en angelägen bok om hur vi kan få in mer it i skolan och undervisningen, vilket  verkligen är något som ligger mig – som minister och mamma – varmt om hjärtat.

I våras tog Patricia vad man skulle kunna kalla ”en rövare” och skickade ett meddelande till mig på twitter där hon frågade mig om jag hade lust att skriva förordet till hennes bok, som hon då var mitt uppe i att skriva. Och jag behövde inte särskilt många sekunder på mig för att svara ja.

I mitt förord lyfter jag framför allt fram de pedagogiska vinster som mer it och mer moderna lärverktyg i skolan kan innebära. Men jag skriver också om det tydliga uppdrag som alla skolor nu har:

It i skolan är här för att stanna, och jag har med egna ögon fått se vad det kan innebära när skolbarn får chansen att dra nytta av alla de pedagogiska vinster som moderna lärverktyg kan ge.

Om skolan ska klara av att förbereda våra barn för den framtida globala arbetsmarknaden, då måste alla skolor ta till sig den nya tekniken och använda de möjligheter den ger. För att det ska ske behövs starkare ledarskap från politiker, skolledare och pedagoger.

Jag har ännu inte hunnit läsa hela boken, men av det jag hittills läst verkar den lovande. Och jag tror att vi just nu behöver fler böcker som den här, inte minst för att sätta extra tryck bakom det faktum att regeringen nu förändrat alla de nationella styrdokumenten för skolan så att det nu i skollagen, läroplanen, alla relevanta kursplaner och i kraven för den nya lärarutbildningen tydligt framgår att alla elever har rätt att få digital kompetens, att de har rätt att få använda de moderna lärverktyg i skolan som krävs en tidsenlig utbildning och att deras lärare ska kunna använda tekniken och förstå hur den påverkar barn och ungas vardag. Det som nu krävs är inte fler nationella beslut, utan att varenda skolhuvudman (kommunal som fristående), varenda rektor och varenda lärare tar sig en rejäl funderare över hur man på den egna skolan ska ge våra barn och deras lärare det de har rätt till.

Och då är böcker som ”Webben i undervisningen” en bra inspirationskälla, och ett välkommet inspel. Jag hoppas innerligt att den ska få många efterföljare, så att vi tillsammans kan lära oss mer om hur den moderna tekniken kan hjälpa skolan att ge varje enskilt barn mer lust att lära, om hur den kan hjälpa varje enskilt barn att utvecklas efter sin bästa förmåga och om hur skolan med hjälp av modern teknik kan förbättra barnens kunskapsresultat.

För så är det ju med tekniken; tekniken är inget självändamål och den är inget värd i sig. Men den är en enormt stark kraft som kan göra sådant som tidigare tyckts omöjligt helt möjligt. Som till exempel att ge vartenda barn och varenda ung människa en god start i livet genom att de kan få med sig godkända och bra kunskaper från skolan, inför resten av livet.

 

Ps. Om du vill läsa ett provexemplar av boken på nätet hittar du det här. Ds.

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *