Fler borde få jobba hemma mer

Idag är det jobba hemma-dagen, ett bra initiativ för att uppmärksamma alla de fördelar som kan komma från att jobba just hemifrån. Bakom initiativet står Microsoft Sverige och de har idag helt sonika skickat hem alla sina anställda för att istället jobba på distans. Ett av de företag som arbetat mycket för att underlätta distansarbete är TeliaSonera och de uppger att de har lyckats minska sina CO2-utsläpp med hela 70 %, bland annat genom att använda telekonferenser och möjliggöra distansarbete. Det reser endel kittlande tankar kring hur mycket vi skulle kunna vinna om fler kunde välja att arbeta någon dag hemifrån i veckan eller månaden, i form av minskad trafik, minskade koldioxidutsläpp och mindre trängsel på våra vägar. Men också vinster i form av att fler kanske skulle kunna få lättare att få vardagspusslet att gå ihop, med hela den utmaning många av oss har i att kombinera önskan om ett rikt arbetsliv med att kunna hämta barnen på dagis eller fritids i någorlunda god tid, och få mer tid för familjen och barnen.

Vi lever i en allt mer uppkopplad miljö, och det är en fantastisk möjlighet i allt detta. Just idag skriver t.ex.  SvD att det numera säljs fler smarta telefoner än vanliga datorer. Det innebär att allt mer av vårt arbete kan ske mobilt, och att den geografiska platsen blir allt mindre viktig. Men ska vi i stor skala kunna bejaka den utvecklingen måste hela systemet fungerar. Då måste vi t.ex. bli ännu bättre på it-säkerhet, även om vårt samhälle idag är bättre rustat än många andra. Och vi måste ha en väl utbyggd, robust och säker it-infrastruktur. Just därför är det viktigt att vi så tydligt i  regeringens bredbandsstrategi anger om att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet om 100 Mbit år 2020.

Jag är övertygad om att vi med mer flexibla arbetsplatser och med teknikens hjälp både kan bli mer produktiva men också öka vår livskvalitet. För att det ska kunna ske krävs en bra digital infrastruktur, men det krävs också bra ledare i organisationer och företag som fokuserar mer på att medarbetarna löser sina uppgifter, än på var de löser dem. I mitt ledarskap har idén om att det viktigaste inte är varifrån mina medarbetare arbetar, utan att de löser de uppgifter de har att lösa länge varit en helt central del. Jobba hemma-dagen är ett bra sätt att uppmärksamma fler på möjligheterna med det synsättet.

 

Vill du läsa mer om vad jag sagt om hur it kan bidra till ett miljösmartare samhälle kan du gärna läsa mitt från konferensen ”IT för ett grönare samhälle”,  Smart IT kan minska våra ekologiska fotavtryck. Läs gärna också strategin IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010-2015.

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *