Kärnkraftsbolagen måste klara leveranssäkerhet

Den stränga kylan och det stora elbehovet fortsatte också idag, liksom – dess värre – de stora problemen med bristande leveranssäkerhet i den svenska kärnkraften. Fortsatt är det bara 5 av 10 reaktorer som fungerar felfritt, och trots att behoven är som störst just nu så mäktar kärnkraftsbolagen bara med att leverera 55 procent av den installerade effekten. Tack vare mycket vattenkraft, förnybar el, import och reservkraft klarar vi möta det svenska elbehovet. Men till priset av höga elpriser, vilket alltid drabbar den enskilde konsumenten.

Så sent som i september lovade kärnkraftbolagen samfällt att de frivilligt skulle se till så att planerade revisioner – dvs revisioner som inte föranleds av något akut säkerhetsproblem – ska ske under årets varma månader. Det är ett löfte som jag håller högt i minnet, och kommer vara noga med att följa upp. Självklart ska reaktorer stoppas om det krävs av säkerhetsskäl, men en hel del av de bekymmer vi nu ser är inte föranledda av det, utan av andra skäl, och dessa stopp måste ägarna se till att komma till rätta med så att kärnkraften kan leverera som bäst när behovet är som störst.

En av de saker som bekymrar mig allra mest är de återkommande och utdragna driftsproblemen vid kärnkraftverket i Ringhals. För att få svar på vad dessa problem beror på, och vad Vattenfall – som är huvudägare av Ringhals – tänker göra för att säkerställa att dessa problem inte återkommer igen har jag kallat till mig Vattenfalls högsta ledning, och inom kort förväntar jag mig att få svar på alla de frågor jag och många andra har av Vattenfall och Vattenfalls VD, Øystein Løseth.

Ett flertal medier har intervjuat mig på detta tema idag, däribland SR Ekot, Svenska Dagbladet och Dagens Industri.

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *