Upp till bevis

Att kyla och kärnkraftverk som står still varit något av ett tema för mig senaste tiden har väl inte undgått många. Den här veckan och dagen började på samma tema med det möte jag begärt med Vattenfall och dess VD Øystein Løseth.

Løseth redogjorde för hur Vattenfall ser på de senaste årens driftsproblem, som har haft påtagliga effekter på elmarknaden och konsumenterna. Dessutom redovisade han Vattenfalls planer för sin drift och sitt underhåll det kommande året. Själva gör Vattenfall bedömningen att de kommer att kunna leverera bättre i år än de klarat av tidigare år.

För många låter ju de löftena ganska bekanta. Och historiskt har det ju visat sig att det varit svårt att lita på prognoserna och bedömningarna. Den förhandsinformation Vattenfall gett för de senaste vintrarna har varit osäker och väl optimistisk och planerade revisioner har många gånger tagit mycket längre tid än man tänkt.

Vattenfall har nu ett stort ansvar för att hålla användare och konsumenter informerade om vad som sker och vilka åtgärder man vidtar för att höja säkerhetsnivåerna och förbättra leveranssäkerheten. Det är deras trovärdighet det handlar om och det är de som måste bevisa att de faktiskt kan leverera driftsäker el, med en hög säkerhetsnivå. Det elmarknaden och svenska konsumenter behöver är  nu är inte fler löften, utan att de redan givna löftena följs av konkret handling.

Självklart kommer jag se till att hålla mig särskilt väl informerad kring vad som händer. Just därför kommer jag efter den vintersäsong vi nu är mitt uppe i kalla till mig inte bara Vattenfall utan även Eon och Fortum, dvs. samtliga våra svenska kärnkraftsägare.

Då väntar en utvärdering av hur de klarat att upprätthålla tillgängligheten under vintern och hur de levt upp till de ambitioner och de löften de uttalat före densamma, men också adressera frågan om hur tillgängligheten ska kunna bli bättre kommande vintrar.

TT har, vid sidan av flera andra medier, skrivit om dagens möte.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *