Dags för elbolagen att redovisa hemläxan

Georg Wiora

Foto: Georg Wiora

Om du flyttar från en bostad eller annan, och glömmer bort att välja vilket elbolag som du vill ska leverera el till dig på den nya adressen, så kommer du att bli anvisad ett elbolag och få ett så kallat ”anvisningspris” på din el. Hur högt anvisningspriset är varierar mellan olika elbolag, men i genomsnitt är den el man köper till anvisningspris mellan 20 och 30 procent dyrare än elen är i andra elavtalsformer.

Att anvisningspriserna är så mycket dyrare, ofta rent av oskäligt höga, är förstås oacceptabelt och omöjligt att förklara. Och tyvärr sitter väldigt många med sådana anvisningsavtal. Uppemot var sjätte elkund har, ofta utan att själv vara medveten om det, ett anvisningsavtal vilket innebär att man betalar onödigt mycket för sin el. Att man hamnar där beror ofta på att man flyttat, och på att elbolagen varit väldigt dåliga på att informera sina kunder och se till så att de vet vad de har så att de kan välja bättre avtalsformer.

För att råda bot på det kallade jag i december  till mig branschen, de största elbolagen, några av de elbolag som gått före och tagit itu med det här bekymret och företrädare för konsumenterna, för att få höra vad de tänker göra för att minska antalet anvisade kunder och få bort de oskäliga prisskillnaderna mellan anvisat pris och andra elavtal. Vid det mötet gav jag elbolagen i ”hemläxa” att fundera över vad de kan göra för att komma till rätta med detta.

Sedan tidigare har Energimarknadsinspektionen visat att 4 av 5 anvisningskunder har hamnat där i samband med att man flyttat. Och så sent som i förra veckan presenterade Energimarknadsinspektionen en ny granskning där de kunde peka på nya brister i den information som elnätsbolagen ska ge när man hamnar på ett anvisningspris.

Idag var det så dags för elbolagen att redovisa den hemläxan.

Branschorganisationen Svensk Energi beskrev att de enats kring att rekommendera sina medlemsföretag att förtydliga och förbättra den information de ger till sina anvisade kunder. Samtidigt beskrev vissa elbolag att de redan nu bestämt sig för att gå längre än Svensk Energis rekommendationer. Dit hör till exempel Vattenfall, som berättade att deras kunder nu kommer kunna ta med sig sitt elavtal när de flyttar, och därmed helt och hållet undvika att hamna på anvisningspris. Och sedan tidigare vet vi att några elbolag agerat ännu tidigare som riktig föregångare, däribland Ale el, som har redan gått hela vägen och helt tagit bort anvisningspriserna för sina kunder.

Det branschen och elbolagen redovisade att de tänker göra är en bra början, men det är viktigt att komma ihåg att det bara är konkreta resultat som räknas. Därför kommer jag personligen, och mina tjänstemän på Näringsdepartementet, följa detta väldigt noga för att se att bolagen också håller de löften de nu givit.

Samtidigt som vi gör det kommer vi gå vidare och skärpa lagen. Å ena sidan kommer jag och regeringen låta Energimarknadsinspektionen gå vidare och ställa ännu högre krav på vilken information  elnätsföretagen måste ge de kunder som hamnar på anvisningsavtal. Å andra sidan kommer jag och regeringen nu ta fram ett förslag till hur vi kan ändra lagen så att alla elkunder ska kunna ta med sig sitt befintliga elavtal när man flyttar, och helt undvika anvisningsavtalen. Senare i vår, när vi har har ett konkret förslag på hur den flyttprocessen ska kunna gå till, kommer jag  kalla till mig elbolagen, branschen och kundrepresentanterna igen, både för att beskriva hur vi vill förändra lagen, men också för att följa upp så att elbolagen nu verkligen genomför det de sagt att de ska göra framöver.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *