Tack och hej!

Under min tid som it- och energiminister använde jag den här bloggen som ett ställe där jag kunde lägga ut texten, och sprida kunskapen om vad jag gjorde direkt till er. I och med att jag nu går in i andra uppgifter, och tar steget från politiken till näringslivet, så har jag också bestämt mig för att låta den här bloggen somna in. Men istället för att stänga den helt har jag bestämt mig för att låta den ligga kvar som ett sökbart historiskt dokument över vad jag gjorde som it- och energiminister, och som andre vice partiledare för Centerpartiet. Vem vet, kanske kan både jag och några av er läsare ha glädje av det?

Stort tack för att du följt mig här på bloggen, och välkommen att fortsätta följa mig i mina andra digitala kanaler – på Twitter, Instagram och Facebook – framöver!

/Anna-Karin Hatt

27/5 2015

Mot framtiden – efter 11 fantastiska år i hjärtat av Alliansen!

Avtackning på Näringsdepartementet efter 11 fantastiska år i Alliansen.

 

Om Stefan Löfven lyckas med det uppdrag han fått av Riksdagens talman så kommer, om någon eller några veckor, den övergångsregering som jag nu ingår i avgå, och en ny regering träda till. För mig innebär det att jag då sätter punkt för två fantastiska mandatperioder i regeringen, och för nästan 11 år mitt i hjärtat av skapandet av Alliansen och de 8 år då vi i Alliansregeringen styrt Sverige.

Jag är otroligt stolt över den tiden, och över vad vi tillsammans lyckats åstadkomma under den!

Jag är otroligt stolt över att vi vågade skapa Alliansen, och att vi etablerade en helt ny politisk kultur, och samarbetsform med den. Ett samarbete som inte bygger på den starkes lag, eller på att dra varandra vid näsan. Utan på insikten om att 1 + 1 + 1 + 1 faktiskt – om man verkligen lyssnar på varandra och fokuserar på att tillsammans hitta de bästa lösningarna på olika samhällsproblem – kan bli större än 4:a.

Och jag är stolt över alla de strukturella förändringar vi tillsammans har gjort. Att vi – trots att vi just har varit igenom en omfattande finanskris och stark internationell lågkonjunktur, den starkaste sedan depressionen på 1930-talet – nu står starkare än nästan något annat land i Europa. Att 350 000 fler har ett jobb att gå till, jämfört med 2006. Att mer än 200 000 av dem har utländsk bakgrund. Att vi har 200 000 fler företag och att antalet personer förpassade i permanent utanförskap från arbetsmarknaden sjunkit med 200 000 sedan vi trädde till. Jag är stolt över att vi varit rädda om våra statsfinanser, så att vi nu har stadigt sjunkande statsskuld, när andra länder i Europa kraftfullt tvingats öka sin. Och jag är stolt över att vi just därför idag kan satsa mer på välfärden än vad vi gjort någon gång tidigare i Sveriges historia.

Och jag är stolt över det jag åstadkommit, som energiminister i Alliansregeringen. Att vi 2009, när jag var en av de ansvariga statssekreterarna för att förhandla den, förmådde formulera och ge Sverige den bredaste och mest långsiktiga klimat- och energiöverenskommelse vi någonsin haft, och att den sedan dess lett till många goda, hållbara resultat. Att investeringarna i energisektorn under mina år som energiminister slagit alla rekord, och att utbyggnaden av det förnybara lett till att vi gått från 43 procent förnybart i Sverige 2006, till 51 procent det senaste året som myndigheten kunnat mäta. Och att både industrin och vi komsumenter nu kan sova gott om natten, för att vi har en trygg energiförsörjning och historiskt låga och konkurrenskraftiga elpriser. Att vi kunnat göra så många reformer för att stärka den enskildes ställning på energimarknaden, och skydda konsumenterna mot oskäliga priser och avgifter.

Jag är stolt över det jag åstadkommit som it-minister i Alliansregeringen – att jag, som Sveriges första it-minister med övergripande ansvar för alla it-politikens områden, höjt statusen och ambitionerna i regeringen och regeringskansliet för de frågorna. Att jag bara ett år efter att jag tillträdde, hösten 2011, kunde presentera den Digitala Agenda för Sverige som jag och departementet, tillsammans med många av er i näringslivet och i berörda organisationer, varit med och arbetat fram. Att vi med den som utgångspunkt sedan höjt tempot i att ställa om till en modern och effektiv e-förvaltning. Att vi kraftfullt ökat satsningarna på att bygga bredband, både på landsbygden och inne i stan. Att vi genom att ge bra förutsättningar och frigöra mest utrymme i etern för mobiltelefoni av alla länder i hela Europa, tydligt drivit och driver på utbyggnaden av mobiltelefonin. Och att vi nu mer än någonsin pratar om vilka nytta vi kan skapa med it, och om hur vi kan åstadkomma fler resultat om vi använder smart it bättre – i våra småföretag, i vårt miljöarbete och när våra barn ska få chansen att lära sig mer i skolan. Bara för att nämna några av alla de möjligheter som smart it ger.

Allt detta – och mycket, mycket mer – är jag stolt över och bär med mig när jag nu ska ta mig an nya utmaningar!

Lika stolt som jag är över de resultaten, lika stolt är jag över att ha fått samarbeta med er som varit med och gjort allt det möjligt:

Tack till alla opolitiska tjänstemän på mina enheter på Näringsdepartementet, och alla ni andra, i ett otroligt professionellt regeringskansli. Ni är det piano som varje musicerande minister med reformambitioner måste ha! Och tack alla GD:ar och myndighetschefer, som har det viktiga uppdraget att hjälpa regeringen att förverkliga sin politik.

Tack till alla er jag mött och haft förmånen att få debattera, diskutera och samarbeta med, i både it- och energibranschen och –industrin. Ni har bjudit mig det sunda tuggmotstånd man som minister behöver, och ni har varit en sporre för att nå nya resultat. Ni har kommit med ovärderliga egna idéer, och haft värdefulla synpunkter som hjälpt mig och oss i regeringen att förbättra och förfina våra förslag. Ni har velat vara med och bidra, och ni har varit pigga på att svara när jag som minister bjudit in till en, ibland både ovanlig och banbrytande, ”riktig” dialog. Oavsett om den handlat om bredbandsutbyggnad, kärnkraftskrångel, nya klimat- och energimål för 2030 eller hur vi kan stärka den enskilde konsumentens ställning både på it-marknaden och som energikonsument. Jag hoppas att många av oss kommer fortsätta mötas i många olika sammanhang framöver!

Tack till er som ingått i de olika församlingar eller råd jag skapat eller lett. Till ni som varit mina viktig informella rådgivare i Digitaliseringsrådet. Till er som jobbar åt, eller varit ledamöter, i Bredbandsforums styrgrupp och på dess kansli. Till er som ingår i Digitaliseringskommissionen, som ska se till så att den Digitala Agendan går från ambitioner på ett papper till riktig verkstad varje dag.

Tack också till alla mina internationella it- och energiministerkollegor – som jag mött och förhandlat med så många gånger i olika europeiska och internationella beslutsfattarrum. I EU:s it- och energiministerråd, i USA-initierade G20-samarbetet Clean Energy Ministerial (dit jag och Sverige bjöds in som ledare inom förnybar och koldioxidsnål energi), inom ramen för International Energy Agency (IEA) eller vid andra internationella besök eller i andra internationella sammanhang. Ni har lärt mig mycket om hur olika – men många gånger också lika – våra utmaningar kan vara, också nära oss i Europa. Och ni har fått mig att finslipa argumenten och se saken också ur ert perspektiv, så att vi tillsammans har kunnat fatta beslut som vi alla har kunnat stå bakom, och som går i den riktning som Europa och världen behöver.

Och ett hjärtevarmt tack till alla mina fina ministerkollegor i Alliansregeringen – ingen nämnd, men ingen heller glömd. Det har från den första dagen varit en otrolig förmån att få arbeta med er i vår regeringskonstellation. Oavsett om ni nu går till riksdagen, i aktiv och granskande opposition, eller om ni liksom jag kommer söka er nya utmaningar så önskar jag var och en av er varmt lycka till! Jag kommer med spänning följa er framtida resa och jag ser fram emot att hålla kontakten med många av er, som blivit till nära politiska vänner, också framöver!

Likaså ett stort tack till alla de statssekreterarkollegor, från alla fyra Allianspartierna, som jag hade förmånen att få arbeta tillsammans med under Alliansregeringens första mandatperiod (2006 – 2010), och allra särskilt till statssekreterarkollegorna på den numera beryktade samordningen! Tillsammans byggde vi en helt unik funktion i koalitionsregeringen, som i hela åtta år lyckades lösa både små och stora meningsskiljaktigheter, på ett sätt som gjorde att alla fyra partier kunde må bra i samarbetet, och både bidra till och vinna på det. Om den mekanismen tror jag att många kommer vilja veta mer, när framgångarna bakom Alliansen så småningom ska analyseras!

Ännu mer ett stort tack till det verkliga ”hjärngänget” i Alliansen – till den kärna som var med och tog de första modiga stegen och bildade Alliansen 2004, och som sedan under varierande lång tid burit den hela vägen fram till 2014: till Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Lars Leijonborg (fp) och Göran Hägglund (kd) – ursprungspartiledarna som fattade det kloka och modiga beslutet att bilda ”Allians för Sverige” 2004, och att påbörja resan dit redan innan dess. Det var långt ifrån självklart att det djärva steget skulle lyckas, men det var vad Sverige behövde, och vi är många som kommer vara er evigt tacksamma för att ni vågade det!

Men också ett tack till det partiledargäng som sedan tog över – Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf, Göran Hägglund och Jan Björklund. Ni är alla den där sortens mångsidiga elitidrottare som politiken behöver: duktiga på spurter likväl som på långdistans, och med en förkärlek för att växeldra och ta en stafett för att hjälpa varandra, när det kan behövas. Det är ledarskap, och riktigt samarbete, och ett oändligt viktigt kitt i vår Allians!

Och ett tack också till det gäng som någon gång av någon kallades ”pakten, som tog makten” – till det gäng av partiledarstabschefer som förförhandlade snart sagt varenda partiledaröverenskommelse innan Alliansen vann och tillträdde 2006. Till Anders Borg (m), Helena Dyrssen (fp) och Jakob Forssmed (kd), som alla vet hur en hållfast politisk överenskommelse ska formas, och hur den nödvändiga förankringen i riksdagsgrupper och partiorganisationer behöver mötas och tas. Så mycket av det som kommit att bli Alliansens signum satte vi redan då – den verkliga viljan att lyssna på varandra, att ge och ta av varandra och insikten att varje enskild överenskommelse måste vara så bra att man kan mötas, öga mot öga, över förhandlingsbordet nästa dag. Tack för alla de timmar och dagar vi delat i den tidiga Alliansens värld!

Och ett stort tack till alla ni som under Alliansens första mandatperiod var mina medarbetare på Centerpartiets del av samordningskansliet på Statsrådsberedningen i Rosenbad, när jag som statssekreterare fick uppdrag att bygga Centerpartiets kansli där. Till Magnus Wallerå, som var min högra hand och som efter valet 2010, när jag blev minister, blev min efterträdare som statssekreterare där. Tack till alla er som jag hade förmånen att få rekrytera och jobba med de fyra åren – inte minst Magnus Wallerå, Anders Holmestig (numera LRF), Anders W Jonsson (numera Centerpartiets gruppledare i Riksdagen), Daniel Johansson (fram till nu min statssekreterare på Näringsdepartementet), Sofia Olsson (nu regionansvarig för Individuell Människohjälp i Indien), Mila Eklund (nu internationell sekreterare för Centerpartiet) och Malin Nordstrand (numera chef för Centerpartiets riksdagskansli) som alla var med i det jungfruliga ursprungsgäng som direkt efter valet 2006 började med mig på Rosenbad!

Och ett obeskrivligt stort tack till alla er som jobbat i min ministerstab sedan jag blev minister 2010! Till Daniel Johansson och Marita Ljung, som båda varit mina helt oslagbara statssekreterare. Till Hannes Carl Borg, Kristian Ljungblad och Mia Nordström, som i olika skeden varit mina viktiga energipolitiska bollplank, som energipolitiska politiska sakkunniga. Till Henrik Ishihara, min it-politiskt sakkunnige, som ingen slår på fingrarna när det gäller bredband, it och internetpolitik. Till Malin Forsbrand, Julia Färjhage och Kristian Ljungblad, som alla i olika omgångar tagit sig an utmaningen att leda min ministerstab. Ett stort tack också till de viktiga assistenterna – Susanne Levin, Eira Norberg och Gudrun Råberg – som hållit reda på mig och mina statssekreterare och sett till så att kalendern och allt annat praktiskt fungerat och kommit på plats! Ingen ledare klarar sig utan en riktigt bra assistent, som kan säga ja och ibland nej, till både utomstående och minister i sig. Och ett stort tack till min alltid allerte och vakne pressekreterare Jonas Johansson, som tog steget från journalistiken till min stab och politiken – jag är otroligt tacksam för det! En minister är ingenting utan sina duktiga rådgivare. Utan duktiga människor som er i min stab skulle jag inte ha kunnat uträtta ens en bråkdel av allt det jag har gjort, först som it- och regionminister och sedan som it- och energiminister denna mandatperiod!

Och till sist ett oändligt stort tack till er som är mina allra närmaste. Till min familj och mina barn som levt nära allt det jag levt nära under alla dessa 11 år. Som stöttat mig, och sporrat mig. Som delat de soliga dagarna och de där molnen dragit fram. Som ibland kanske suckat över att jag behövt se ännu en nyhetssändning, men som ännu oftare krupit upp i soffan och sett den där viktiga debatten med mig. Som följt och följt med i vartenda steg jag tagit, och som förefaller ha varit ganska nöjda med det. Nu väntar nya spännande, och förhoppningsvis också viktiga, utmaningar framöver, men när jouren faller bort och mamma inte behöver vara beredd alla dygnets 24 timmar, så hoppas och tror jag att vi också kommer hinna en extra koja, en extra sagobok, en extra mysmiddag och ett extra biobesök till!

Vad som väntar om hörnet vet jag ännu inte särskilt mycket om, och när allt nu börjar landa så känns det faktiskt ganska spännande det! Rent politiskt kommer jag fortsätta bidra till Centerpartiets och Alliansens utveckling utifrån de plattformar jag har, men professionellt kommer jag nu söka mig nya utmaningar! Och kanske är det god tid att göra det. För efter 11 år – som är den tid som gått sedan jag strax före jul 2003 tog steget tillbaka till politiken efter fyra år i näringslivet, bland annat som VD för ett friskoleföretag – är tiden kanske mogen att ta ett nytt kliv, till näringslivet, organisations-Sverige eller till något annat som kan ge en rejäl utmaning och där jag kan fortsätta få utlopp för min kreativitet och inspiration!

Oavsett vilka dörrar som nu öppnas mot framtiden, så kommer mycket av det jag gjort genom åren även framöver att vara viktiga drivkrafter för mig:

Mitt engagemang för miljö, hållbarhet och mer förnybar och klimatsmart energi – också i ett internationellt perspektiv.

Mitt driv för att bygga Sverige starkare med mer it, mer bredband och en starkare och mer innovativ it-industri. Och inte minst att använda mer smart it för att ställa om till mer hållbar energi.

Min övertygelse om att vi behöver en skola som, bland annat med smart it, möter våra barns lust att lära, där de är, utifrån deras behov.

Min kärlek till, och erfarenhet av, att vara med och leda, kommunicera och få många att samlas bakom tydliga och gemensamma mål. Och min erfarenhet av att sedan många år jobba med, och i, olika typer av styrelser och styrelseuppdrag.

Och alla de erfarenheter jag samlat på mig genom att i nästan 11 år varit med och förhandlat ihop, hållit samman och utvecklat vår Allians och den politik vi genomfört under Alliansregeringens 8 år. Först som statssekreterare och sedan som minister. Det är erfarenheter som jag är väldigt glad att ha.

Vilka som nu vill dra nytta av mig, med min bakgrund och erfarenhet, ska bli otroligt spännande att se! Själv ser jag fram emot att få fortsätta växa och utvecklas med nya utmaningar. Skulle du vara en av dem som tror att jag kan ha något viktigt att bidra med hos er, hör gärna av dig om det! Jag vill gärna diskutera olika möjligheter och förslag för att kunna se var den plats finns där jag kan ha mest att bidra med. (Vill du så når du mig på mejladressen akh [snabel-a] annakarinhatt.se och har du mitt nummer sedan tidigare är det bara att slå en signal)

När övergångsregeringen avgår, och den nya regeringen träder till, så summeras ett viktigt kapitel i mitt och många andras politiska liv. Därmed inte sagt att det kapitlet inte längre fram kan få sällskap av flera! Jag är otroligt stolt över det jag varit med om att uträtta, och jag är lika nyfiken på att se vilka vägar framtiden nu tar. Tack alla ni som varit med och gjort denna fantastiska resa möjlig – för mig som person, för Centerpartiet och för hela vår Allians. Jag är, och kommer alltid vara er, och oss, oerhört tacksam för det!

C och MP – skillnaden mellan praktik och retorik

Vi i Centerpartiet har en lång historia av att både driva på i hållbarhetsfrågorna och att leverera resultat. Sedan vi lade de första miljömotionerna på 1960-talet har vår retorik alltid följts av praktik. Praktik i allt från att Sverige varit en drivande röst för höga ambitioner när det gäller klimat och förnybart  i EU, i att vi varit med och drivit fram en rekordartad utbyggnad av den förnybara energin nationellt eller det faktum att centerpartister i många kommuner driver på och tillhör de som går före. Centerpartiets ambitioner och politik när det gäller klimat och förnybart hänger ihop – från retorik till praktik. Och därför kan vi vara väldigt stolta över de konkreta resultat som vi åstadkommit. Under våra två första mandatperioder i Alliansregeringen har vi i Centerpartiet sett till så att vindkraften tiodubblats, att elen från bioenergi ökat med femtio procent och att bioenergin nu gått om oljan som Sveriges enskilt största energikälla.  Tack vare en mycket målmedveten politik har vi byggt ut den förnybara energin så att mer än hälften av all energi i Sverige nu kommer från det förnybara.

I valrörelsen jämförs vi i Centerpartiet ofta med Miljöpartiet, som är ett parti som ofta har ett högt tonläge i klimat- och energidebatten. Och att också de har höga ambitioner när det gäller miljö och klimat är i grunden bra. De pekar på såväl landbaserad som havsbaserad vindkraft som en lösning, de vill att Vattenfall skall bygga 20 TWh vinkraftsproduktion ytterligare, vilket motsvara ca 9500 av dagens vindkraftsverk.  Men i kvällens partiledardebatt i SVT kunde vår partiledare Annie Lööf visa att MP:s retorik långtifrån alltid matchas med konkret praktik.

Den centerstyrda kommunen Uppvidinge i Kronobergs län är en kommun som gjort sig känd för att ha satsat stort på vindkraft. Och Uppvidinge har pekats ut som ett riksintresse för vindkraft och vindkraftsutbyggnaden har ett stort stöd. Men Uppvidinge är också en av de kommuner där Miljöpartietnu helt blockerar Sveriges största landbaserade vindkraftspark. Inte en gång, utan hela fyra gånger, har Miljöpartiet sett till att blockera och bordlägga de beslut som krävs för att vindkraftsparken ska kunna bli verklighet. Och därmed har man i praktiken nu effektivt stoppat denna angelägna satsning på vindkraften.

Tack vare att Miljöpartiet blockerar kommunens beslut har nu de bolag, bland annat Stena, som varit beredda att satsa miljardbelopp på att bygga ny vindkraft i Uppvidinge tvingats dra sig ur. Den satsning som nu uteblir, till följd av Miljöpartiets agerande, handlar om 175 vinkraftverk och en effekt om 500 Megawatt. Det handlar med andra ord om en vindkraftspark som är dubbelt så stor som den största vindkraftsparken vi har på land i Sverige och Europa idag (Jädraås i Ockelbo, med sina 66 verk och en installerad effekt om 230 Megawatt). Det handlar om mer än all vindkraft som finns installerad i Kronoberg idag. Men det blir nu inte av. Konsekvensen av Miljöpartiets agerande bliratt ett tusental jobbtillfällen under byggtiden uteblir, och att en väldigt angelägen satsning på förnybar energi inte blir av. Vilket förstås beklagas av såväl kommunstyrelsens ordförande, av bolaget Stenarenewable som av många Uppvidingebor.

Det är en sak att ha höga ambitioner, som MP har. Men följs de inte av konkret praktik är ambitionerna inte särskilt mycket värt. Och gär man en sak nationellt och den motsatta lokalt talar det sitt eget tydliga språk. Vi i Centerpartiet har både höga ambitioner och levererar konkreta miljöresultat.

Sex förslag för bättre pendling i Sörmland

Med Centerpartiets förslag till bättre pendlingsmöjligheter kommer Sörmlands perronger att vara fulla med pendlare.

 

Med 2 dagar kvar till valdagen presenterar jag och mina centerkollegor i Sörmland Jens Persson (kommunalråd i Strängnäs och ledamot i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) och Mattias Claesson (gruppledare för Centerpartiet i landstinget) i Sörmlands Nyheter och Eskilstuna-kuriren idag Centerpartiets sex förslag för att förbättra pendlingsmöjligheterna i, till och från Sörmlands län. Ska hela Sörmland kunna växa och utvecklas, ska företag kunna starta, växa och anställa här, och ska fler vilja och kunna välja att  bo och leva i hela Sörmland så krävs det bra kommunikationer och riktigt bra möjligheter att pendla, till och från jobbet eller studierna.

Och att det finns många som pendlar, och som längtar efter ännu bättre pendlingsmöjligheter, blev väldigt tydligt i onsdags morse när jag tillsammans med många andra centerpartister mötte morgontidiga pendlare på stationerna i Katrineholm, Flen och Gnesta. Bra kommunikationer är helt avgörande både för att Sörmland ska kunna bygga och ha välmående, hållbara städer, men också för att Sörmland ska kunna få världens modernaste landsbygd.

Just därför går vi i Centerpartiet till val på sex förslag som vi vill få ditt stöd att genomföra – i Sörmlands kommuner, i landstinget och i regeringen och riksdagen. Vi vill:

  1. Ge tågpendlarna långsiktiga besked som man kan lita på. När vissa sträckor plötsligt inte finns med i planeringen för nästa år, som det var ett tag med Gnestapendeln  i arbetet med Tågplan 2014, skapar det mycket oro och osäkerhet. Bor man och flyttar till en ort måste man kunna förlita sig på att tågtrafiken fortsätter under överskådlig framtid. Ingen ska behöva tveka om att flytta till en ort, av oro för att tåget inte ska finnas kvar nästa år.
  2. Fortsätt investera i Sörmlands infrastruktur. Centerpartiet och Alliansregeringen går till val på att satsa en miljard kronor på infrastrukturen i Sörmland, 2014-2025. Stora satsningar ska genomföras på järnvägen, bland annat med dubbelspår på Ostlänken mellan Järna och Linköping. Efter 30 år av diskussioner är Centerpartiet nu med och ser till så att Ostlänken äntligen blir verklighet.
  3. Gör det enklare att pendla. Centerpartiet i Sörmland vill införa ett pendlarkort som gäller i hela Mälardalen till en kostnad av max 1000 kronor per månad.
  4. Möt både kvinnors och mäns pendlingsbehov. Majoriteten av de pendlare som reser kollektivt är kvinnor. Ett jämställt transportsystem där mer resurser läggs på att förbättra den kollektiva pendlingen underlättar för kvinnor att vidga sin arbetsmarknad, och stärker näringslivet och tillväxtmöjligheterna.
  5. Fortsätt satsa på att underhålla den infrastruktur vi redan har. En tillgänglig och säker pendling, där man kan lita på att man kommer i tid till skolan eller jobbet, men också till hämtningen på förskolan, till träningspasset eller kundmötet är viktigt för att livspusslet ska gå ihop. Vi i Centerpartiet har under Alliansregeringens första två mandatperioder lyckats få igenom kraftfullt ökade satsningar på drift och underhåll, på både järnväg och väg. Den prioriteringen kommer vi fortsätta med.
  6. Inför persontrafik på TGOJ-banan. Med utvecklingen på Skavsta flygplats och Ostlänken kommer  underlaget för persontrafik på hela sträckan mellan Eskilstuna och Oxelösund öka. Det är en positiv utveckling, som vi i Centerpartiet välkomnar och vill se.

Sörmland är ett fantastiskt län med fantastiska livsmiljöer. Med bättre möjligheter till pendling, både inom, till och från Sörmland kan Sörmland fortsätta utvecklas som ett attraktivt län och ett län som  fler väljer att leva i, bosätta sig i, arbeta i, studera i och driva företag i. Lägger man sin röst på Centerpartiet i Sörmland på söndag, lägger man sin röst på ett parti som kommer fortsätta driva en politik för att hela Sörmland ska kunna växa och utvecklas och bli ett ännu bättre län att leva i.

 

Lägre elnätsavgifter – och bättre elnät

 Den nya förordningen värnar elkonsumenternas intressen. Foto: Letartean/wikimedia commons.

 
Igår fattade jag och Alliansregeringen beslut om att skärpa elnätsregleringen för att säkra att vi som elnätskunder inte behöver betala oskäliga elnätsavgifter, och inte behöver betala för ett och samma elnät flera gånger om. Den nyheten har såväl Rapport, Dagens Industri som Ekot och Svenska Dagbladet.

Av den samlade elkostnad man har som elkonsument består ungefär en tredjedel av en elnätsavgift, som man betalar för att få den el man behöver levererad hem till sig. Av lätt insedda skäl har elnätsbolagen, eftersom vi inte har eller vill ha parallella elnät i landet, det man kallar för ”naturliga monopol” i det område där man har sitt nät. Eftersom elnäten är ett sådant naturligt monopol är det otroligt viktigt att vi politiker ser till så att vi har en stark reglering som säkrar att elnätsbolagen inte kan ta ut oskäliga priser av sina kunder, vilket annars skulle kunna ske.

Sedan 2012 tillämpas de nya elnätsregler som Centerpartiet och Alliansregeringen utarbetat, som innebär att elnätsbolagen ska redovisa kostnaderna för sina elnät och planeringen för dessa till Energimarknadsinspektionen (EI), som sedan fastställer en intäktsram som anger hur mycket varje enskilt elnätsföretag maximalt får ta ut i elnätsavgifter av sina kunder under en viss fyraårs-period. Men tyvärr har elnätsbolagen och EI tvistat om hur man ska fastställa vilka kostnader bolagen ska få betalt för, och i praktiken har det inneburit att elnätsbolagen har kunnat ta betalt för gamla, redan avskrivna, elnät flera gånger om.

Det är inte rimligt. Som elkund ska man kunna känna sig trygg i att den elnätsavgift man betalar är rimlig och skälig, och att man inte behöver betala för ett och samma elnät flera gånger om. Därför har jag som energiminister under en tid förberett förändringar i elnätsregleringen och igår kunde Centerpartiet och hela Alliansregeringen fatta beslut om en förändrad elnätsreglering, där vi skärper skyddet för elkonsumenten och förtydligar spelreglerna för elnätsbolagen. Med de nya reglerna blir det tydligt att elnätsbolagen ska kunna ta betalt för de investeringar man verkligen gör, för de insatser man gör för att förbättra elnätet eller bygga smartare när (t.ex. nya funktioner som minskar avbrotten) och för att få en rimlig avkastning på sin verksamhet. Men man kommer framöver inte kunna ta betalt för ett elnät som redan är avbetalt och avskrivet.

Exakt hur detta kommer påverka varje enskild elkund är det för tidigt att säga något om, eftersom EI nu ska tillämpa de nya reglerna på den tillsynsperiod som börjar 2016. Men beräkningar som EI gjort pekar på att det sammantaget kan handla om flera tiotals miljarder i lägre kostnader för elkunderna som helhet. För väldigt många elkunder borde det betyda tydligt sänkta elnätsavgifter, eller att avgiftshöjningarna framöver åtminstone inte kommer kunna  bli så stora som de annars skulle ha kunnat bli. Men vi kan kostatera att de som företräder kunderna är positiva, som till exempel Sveriges Konsumenter, Fastighetsägarna och Villaägarna.

En ledstjärna för mig som energiminister, för oss i Centerpartiet och för hela Alliansregeringen är att säkra att vi har en trygg energiförsörjning, och att svenska konsumenter och företag har konkurrenskraftiga elpriser. I det ingår också elnätsavgifterna. Med den nya elnätsregleringen tar vi ännu ett viktigt steg för att säkerställa just det, samtidigt som vi skapar ökad tydlighet för elnätsbolagen om vilka spelregler som gäller!

 

Ännu en C-märkt Allianssatsning – på bredband

Även den här dagen är en bra grön centerdag. För idag har jag, å Centerpartiets och hela Alliansregeringens vägnar, berättat att vi nu gör ännu en viktig satsning för att få bra och snabbt bredband i hela landet. Från och med nästa år, och hela vägen fram till 2020, kommer vi om vi blir omvalda och får förtroendet att leda landet i fyra år till satsa 18 miljoner kronor per år på att inrätta bredbandskoordinatorer som ska vara med och påskynda bredbandsutbyggnaden, i alla län.

Ska hela landet kunna växa så måste hela landet också ha bra bredband, och bredband i världsklass. Därför har vi i Centerpartiet och Alliansen hittills satsat hela 2,2 miljarder kronor, mellan 2007 och 2013, på att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Och bland annat tack vare det kan 57 procent av alla svenska hushåll och företag idag få ett bredband om minst 100 Mbit/s.

Men ännu mer behöver göras. Det ambitiösa mål som vi i Alliansregeringen slagit fast, och som vi jobbar efter, är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s senast 2020. Och för att nå det målet, och påskynda bredbandsutbyggnaden går Centerpartiet tillsammans med hela Alliansen till val på att satsa ytterligare 3,25 miljarder kronor på att bygga bredband på landsbygden mellan i år och 2020.

Till det löftet lägger vi idag ett nytt löfte om att inrätta bredbandskoordinatorer i alla län. Tanken med förslaget är att underlätta för alla bredbandsföreningar som finns runtom i landet, som jobbar ideellt och som skulle ha god nytta av att få en utpekad kontaktperson att vända sig till, som kan ge tips och råd och stöd för hur man som ideell bredbandsförening ska agera. Samtidigt kan vi med Bredbandskoordinatorerna förbättra styrningen, ge mer och bättre vägledning och följa upp bättre regionalt och se till så att vi får så mycket bredband som möjligt för de 3,25 miljarder som Centerpartiet och Alliansen vill satsa på det.

Och den satsningen kan spel stor roll. För kan vi underlätta för alla de eldsjälar som lägger timmar av frivilligt arbete på att dra fiber hem till sig, så innebär det också att ännu fler kan få tillgång till snabbt och framtidssäkert bredband!

Centerpartiet och Alliansen satsar mer på solelen

Just nu byggs den förnybara energin ut väldigt snabbt, i Sverige och världen. Och allra snabbast växer solelen. De senaste åren har priset på solpanelerna kraftigt fallit i pris, vilket gör att solel på allvar nu är ett riktigt bra alternativ också på våra breddgrader. Tack vare att solelen växer snabbt i hela världen så faller priset på panelerna för oss alla. Varje gång den installerade kapaciteten solel i världen fördubblas så sjunker kostnaderna för solelen med ungeför en femtedel. Något som bland annat det internationella organet för förnybar energi, IRENA , pekat på.

Även i Sverige går utvecklingen av solel rasande fort. Den utvecklingen vill vi i Centerpartiet, tillsammans med resten av Alliansen, satsa ännu mer på, så att solelen kan växa ännu snabbare i Sverige. I vårt kommande valmanifest, och i den budget som vi kommer lägga tillsammans för nästa år om vi blir omvalda och får förtroendet att fortsätta leda landet, kommer vi lägga två viktiga förslag som kommer leda till mer solel och mer småskaligt producerad förnybar el. Om den nyheten rapporterar Ekot idag. Även Dagens Nyheter och Miljöaktuellt har rapporterat om nyheten idag.

1. Vi satsar mer på solcellsstödet, det investeringsstöd som man kan få om man sätter upp solceller på t.ex. villataket och där man kan få upp till 35 procent av investeringskostnaden betald av regeringen. Solcellsstödet är oerhört populärt och kön för att få del av pengarna är lång. För att ännu fler ska kunna få del av investeringsstödet kommer vi för nästa år satsa ytterligare 50 miljoner kronor på solcellsstödet. Tack vare det kommer ännu fler kunna sättta upp solceller och bli sin egen solelsproducent.

2. Vi sänker skatten ordentligt för den som producerar småskalig förnybar el, t.ex. solel på taket eller genom ett mindre vindkraftverk på den egna fastigheten. Från och med årsskiftet kommer den som producerar sin egen förnybara el, och som producerat ett överskott av el som man sålt ut på elnätet, få skatten sänkt med 60 öre/kWh när han eller hon sedan köper el från nätet de dagar när den egna produktionen inte räcker till. Från början avsatte vi 8 miljoner kronor/år för den reformen, men tack vare att vi nu ser ett snabbt växande intresse för att investera i solel ökar vi satsningen och avsättter nu 25 miljoner kronor per år för skattesänkningen på småskalig förnybar el. Det ger bra villkor, och långsiktigt goda villkor, för den småskaliga förnybara elen så att den villaägare, lantbrukare eller småföretagare som funderar på att ta steget och bli sin egen förnybara elproducent ska våga  ta steget att investera i förnybar el. (Vill du veta mer om hur skattesänkningen på förnybar el kommer fungera så skrev jag om det här på bloggen innan sommaren).

Solel är en fantastisk möjlighet för framtiden. Det är en möjlighet för Sverige, för den småskalige producenten, och för de svenska företag och den svensk forskning vi har på solelsområdet, ett område där vi i Sverige redan idag ligger långt fram. Och nu slår utbyggnaden av solel alla rekord i Sverige. Sedan Centerpartiet och Alliansen kom till makten 2006 har solelen niofaldigats i Sverige. Den starka utvecklingen vill vi i Centerpartiet, tillsammans med resten av Alliansen, fortsätta satsa på!

Tydlig grön centerframgång i Alliansen

En av våra största framtidsutmaningar är att ställa om till en hållbar transportsektor och få bort koldioxidutsläppen från våra vägtransporter. Förra året stod vägtransporterna för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp, vilket innebär att det är den del av vårt samhälle som i särklass störst utsträckning påverkar klimatet. Det beror på att vägtransporterna är den del av samhället där vi i Sverige fortfarande har ett stort oljeberoende. Fastän vi har kommit igång bra, och ligger längst fram i hela EU när det gäller andelen förnybart i våra transporter, så är fortfarande närmare 90 procent av de bränslen vi använder i våra bilar, bussar och lastbilar fossila, i form av bensin och diesel.

Allt sedan vi i Centerpartiet kom in i Alliansregeringen 2006, och fick ansvar för såväl miljö- som energifrågorna i regeringen, så har vi mycket målmedvetet arbetat för att få på plats olika reformer som ställer om tillhållbara transporter och som leder till att vi får ut fler miljöbilar på vägarna samtidigt som vi ökar användningen av både förnybart och el i transporterna. Det är därför som vi – bland mycket annat – har fått med oss resten av Alliansen på att genomföra miljöbilspremien och supermiljöbilspremien, men också att skattebefria och främja de förnybara bränslena och förutsägbart och stegvis höja kostnaden för koldioxidutsläpp. Och det precis var därför som jag och regeringen tillsatte utredningen om den Fossiloberoende fordonsflottan, för att få fram nya och genomarbetade förslag. Och resultaten av vår politik har inte låtit vänta på sig: nu ser vi en ökande användning av förnybara bränslen, allt snålare och effektivare fordon, allt fler miljöbilar på våra vägar och sjunkande klimatutsläpp från våra vägtransporter.

Som centerpartister är vi väldigt stolta över det, men vi vill mer! Ska vi klara av att ställa om till ett klimatneutralt Sverige till år 2050, och ska vi kunna nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 som ett steg på vägen dit, måste vi höja takten i omställningen till hållbara transporter. Därför har vi i Centerpartiet i vårt valmanifest tydligt pekat ut omställningen till hållbara transporter som ett av de viktigaste reformområdena inför nästa mandatperiod. Vi vill ställa om till 70 procent förnybart till 2030, och en stor del av den omställningen måste ske i transportsektorn.

Därför innehåller vårt valmanifest [pdf] en lång rad förslag för att påskynda den omställningen, och några av dem presenterade jag, Annie Lööf, Lena Ek och Eskil Erlandssson på Dagens Nyheters debattsida i början av augusti i år. Sedan dess har vi i Alliansen börjat förhandla vårt gemensamma valmanifest, och som ett resultat av det har de fyra partiledarna i Alliansen idag presenterat ett miljöbilspaket där hela Alliansen ställer sig bakom många av de förslag som vi i Centerpartiet drivit, och som nu blir gemensam politik för hela vår Allians. Vi går tillsammans till val på att bland annat:

  1. Införa ett bonus-malussystem för personbilar som innebär att miljövänliga bilar får en rejäl miljöbonus vid inköpstillfället, som betalas av bilar med sämre miljöprestanda. Vi i Centerpartiet har sedan länge förespråkat en sådan reform, och det är otroligt bra att ett sådant system nu kommer på plats. Nu vidtar arbetet med att utforma reformen i alla sina detaljer, med sikte på att bonus-malus ska träda i kraft 2017.
  2. Förlänga och förstärka supermiljöbilspremien. I avvaktan på att ett bonus-malussystem kan träda i kraft kommer vi förlänga och förstärka supermiljöbilspremien. Vi tillför nya pengar till supermiljöbilarna redan i år och förlänger hela premien till och med 2016. Från och med årsskiftet i år kommer vi också skruva upp nivåerna så att de rena elbilarna får en ännu starkare stimulans på 55 000 kronor per/bil, samtidigt som övriga supermiljöbilar fortsatt premieras med 40 000 kronor/bil. Vi avsätter 75 miljoner kronor för att täcka upp för den starka efterfrågan redan i år, och sedan 215 miljoner kronor för 2015 respektive 2016.
  3. Främja elbilsutvecklingen genom att bygga upp till 10 000 nya laddstolpar i hela landet. Idag ökar försäljningen av elbilar mycket snabbt, men en av de saker som håller tillbaka utvecklingen är bristen på laddningsmöjligheter. Därför vill Centerpartiet och Alliansen införa ett investeringsstöd där den som bygger laddstolpar kan få upp till halva kostnaden för att bygga både normal- och snabbladdningsstationer betald. Totalt räknar vi med att vi med den här satsningen kan få se upp till 10 000 nya laddstolpar under den kommande mandatperioden. För detta avsätter vi 75 miljoner per år för åren 2015-2018.
  4. Satsa på riktigt avancerade förnybara drivmedel genom att fullt ut skattebefria andra generationens biodiesel (HVO). Som jag tidigare berättat kommer Alliansen framöver ge en full skattebefrielse för andra generationens förnybara diesel från till exempel skogsråvara. Eftersom HVO är ett så kallat ”drop-in” bränsle och kan tankas direkt i en vanlig dieselmotor innebär det att vi nu öppnar möjligheter att ställa om snabbare än vad som annars hade varit möjligt. Det bussföretag eller den åkare som vill ta ett hållbart steg redan idag behöver inte längre byta ut hela sin flotta för att kunna göra det, utan kan tack vare den här reformen välja att bara byta till ett bättre och förnybart bränsle. Det gynnar både klimatet och svensk drivmedelstillverkning, eftersom detta är ett område där vi har stor potential att producera hållbara bränslen direkt från den svenska skogen.

Centerpartiet är Alliansens gröna röst, och med dagens besked från Annie, Fredrik, Göran och Jan har vi än en gång visat att Centerpartiet har de idéer och den förmåga som krävs för att forma en politik som ger konkreta resultat för miljön, och att vi också har med oss hela Alliansen bakom de förslagen. Det är väldigt bra. För oss som centerministrar. För hela Centerpartiet. Men framför allt för klimatet, för utbyggnaden av den förnybara energin och för våra barns och barnbarns framtid.