Tydlig grön centerframgång i Alliansen

En av våra största framtidsutmaningar är att ställa om till en hållbar transportsektor och få bort koldioxidutsläppen från våra vägtransporter. Förra året stod vägtransporterna för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp, vilket innebär att det är den del av vårt samhälle som i särklass störst utsträckning påverkar klimatet. Det beror på att vägtransporterna är den del av samhället där vi i Sverige fortfarande har ett stort oljeberoende. Fastän vi har kommit igång bra, och ligger längst fram i hela EU när det gäller andelen förnybart i våra transporter, så är fortfarande närmare 90 procent av de bränslen vi använder i våra bilar, bussar och lastbilar fossila, i form av bensin och diesel.

Allt sedan vi i Centerpartiet kom in i Alliansregeringen 2006, och fick ansvar för såväl miljö- som energifrågorna i regeringen, så har vi mycket målmedvetet arbetat för att få på plats olika reformer som ställer om tillhållbara transporter och som leder till att vi får ut fler miljöbilar på vägarna samtidigt som vi ökar användningen av både förnybart och el i transporterna. Det är därför som vi – bland mycket annat – har fått med oss resten av Alliansen på att genomföra miljöbilspremien och supermiljöbilspremien, men också att skattebefria och främja de förnybara bränslena och förutsägbart och stegvis höja kostnaden för koldioxidutsläpp. Och det precis var därför som jag och regeringen tillsatte utredningen om den Fossiloberoende fordonsflottan, för att få fram nya och genomarbetade förslag. Och resultaten av vår politik har inte låtit vänta på sig: nu ser vi en ökande användning av förnybara bränslen, allt snålare och effektivare fordon, allt fler miljöbilar på våra vägar och sjunkande klimatutsläpp från våra vägtransporter.

Som centerpartister är vi väldigt stolta över det, men vi vill mer! Ska vi klara av att ställa om till ett klimatneutralt Sverige till år 2050, och ska vi kunna nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 som ett steg på vägen dit, måste vi höja takten i omställningen till hållbara transporter. Därför har vi i Centerpartiet i vårt valmanifest tydligt pekat ut omställningen till hållbara transporter som ett av de viktigaste reformområdena inför nästa mandatperiod. Vi vill ställa om till 70 procent förnybart till 2030, och en stor del av den omställningen måste ske i transportsektorn.

Därför innehåller vårt valmanifest [pdf] en lång rad förslag för att påskynda den omställningen, och några av dem presenterade jag, Annie Lööf, Lena Ek och Eskil Erlandssson på Dagens Nyheters debattsida i början av augusti i år. Sedan dess har vi i Alliansen börjat förhandla vårt gemensamma valmanifest, och som ett resultat av det har de fyra partiledarna i Alliansen idag presenterat ett miljöbilspaket där hela Alliansen ställer sig bakom många av de förslag som vi i Centerpartiet drivit, och som nu blir gemensam politik för hela vår Allians. Vi går tillsammans till val på att bland annat:

  1. Införa ett bonus-malussystem för personbilar som innebär att miljövänliga bilar får en rejäl miljöbonus vid inköpstillfället, som betalas av bilar med sämre miljöprestanda. Vi i Centerpartiet har sedan länge förespråkat en sådan reform, och det är otroligt bra att ett sådant system nu kommer på plats. Nu vidtar arbetet med att utforma reformen i alla sina detaljer, med sikte på att bonus-malus ska träda i kraft 2017.
  2. Förlänga och förstärka supermiljöbilspremien. I avvaktan på att ett bonus-malussystem kan träda i kraft kommer vi förlänga och förstärka supermiljöbilspremien. Vi tillför nya pengar till supermiljöbilarna redan i år och förlänger hela premien till och med 2016. Från och med årsskiftet i år kommer vi också skruva upp nivåerna så att de rena elbilarna får en ännu starkare stimulans på 55 000 kronor per/bil, samtidigt som övriga supermiljöbilar fortsatt premieras med 40 000 kronor/bil. Vi avsätter 75 miljoner kronor för att täcka upp för den starka efterfrågan redan i år, och sedan 215 miljoner kronor för 2015 respektive 2016.
  3. Främja elbilsutvecklingen genom att bygga upp till 10 000 nya laddstolpar i hela landet. Idag ökar försäljningen av elbilar mycket snabbt, men en av de saker som håller tillbaka utvecklingen är bristen på laddningsmöjligheter. Därför vill Centerpartiet och Alliansen införa ett investeringsstöd där den som bygger laddstolpar kan få upp till halva kostnaden för att bygga både normal- och snabbladdningsstationer betald. Totalt räknar vi med att vi med den här satsningen kan få se upp till 10 000 nya laddstolpar under den kommande mandatperioden. För detta avsätter vi 75 miljoner per år för åren 2015-2018.
  4. Satsa på riktigt avancerade förnybara drivmedel genom att fullt ut skattebefria andra generationens biodiesel (HVO). Som jag tidigare berättat kommer Alliansen framöver ge en full skattebefrielse för andra generationens förnybara diesel från till exempel skogsråvara. Eftersom HVO är ett så kallat ”drop-in” bränsle och kan tankas direkt i en vanlig dieselmotor innebär det att vi nu öppnar möjligheter att ställa om snabbare än vad som annars hade varit möjligt. Det bussföretag eller den åkare som vill ta ett hållbart steg redan idag behöver inte längre byta ut hela sin flotta för att kunna göra det, utan kan tack vare den här reformen välja att bara byta till ett bättre och förnybart bränsle. Det gynnar både klimatet och svensk drivmedelstillverkning, eftersom detta är ett område där vi har stor potential att producera hållbara bränslen direkt från den svenska skogen.

Centerpartiet är Alliansens gröna röst, och med dagens besked från Annie, Fredrik, Göran och Jan har vi än en gång visat att Centerpartiet har de idéer och den förmåga som krävs för att forma en politik som ger konkreta resultat för miljön, och att vi också har med oss hela Alliansen bakom de förslagen. Det är väldigt bra. För oss som centerministrar. För hela Centerpartiet. Men framför allt för klimatet, för utbyggnaden av den förnybara energin och för våra barns och barnbarns framtid.

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *