Centerpartiet och Alliansen satsar mer på solelen

Just nu byggs den förnybara energin ut väldigt snabbt, i Sverige och världen. Och allra snabbast växer solelen. De senaste åren har priset på solpanelerna kraftigt fallit i pris, vilket gör att solel på allvar nu är ett riktigt bra alternativ också på våra breddgrader. Tack vare att solelen växer snabbt i hela världen så faller priset på panelerna för oss alla. Varje gång den installerade kapaciteten solel i världen fördubblas så sjunker kostnaderna för solelen med ungeför en femtedel. Något som bland annat det internationella organet för förnybar energi, IRENA , pekat på.

Även i Sverige går utvecklingen av solel rasande fort. Den utvecklingen vill vi i Centerpartiet, tillsammans med resten av Alliansen, satsa ännu mer på, så att solelen kan växa ännu snabbare i Sverige. I vårt kommande valmanifest, och i den budget som vi kommer lägga tillsammans för nästa år om vi blir omvalda och får förtroendet att fortsätta leda landet, kommer vi lägga två viktiga förslag som kommer leda till mer solel och mer småskaligt producerad förnybar el. Om den nyheten rapporterar Ekot idag. Även Dagens Nyheter och Miljöaktuellt har rapporterat om nyheten idag.

1. Vi satsar mer på solcellsstödet, det investeringsstöd som man kan få om man sätter upp solceller på t.ex. villataket och där man kan få upp till 35 procent av investeringskostnaden betald av regeringen. Solcellsstödet är oerhört populärt och kön för att få del av pengarna är lång. För att ännu fler ska kunna få del av investeringsstödet kommer vi för nästa år satsa ytterligare 50 miljoner kronor på solcellsstödet. Tack vare det kommer ännu fler kunna sättta upp solceller och bli sin egen solelsproducent.

2. Vi sänker skatten ordentligt för den som producerar småskalig förnybar el, t.ex. solel på taket eller genom ett mindre vindkraftverk på den egna fastigheten. Från och med årsskiftet kommer den som producerar sin egen förnybara el, och som producerat ett överskott av el som man sålt ut på elnätet, få skatten sänkt med 60 öre/kWh när han eller hon sedan köper el från nätet de dagar när den egna produktionen inte räcker till. Från början avsatte vi 8 miljoner kronor/år för den reformen, men tack vare att vi nu ser ett snabbt växande intresse för att investera i solel ökar vi satsningen och avsättter nu 25 miljoner kronor per år för skattesänkningen på småskalig förnybar el. Det ger bra villkor, och långsiktigt goda villkor, för den småskaliga förnybara elen så att den villaägare, lantbrukare eller småföretagare som funderar på att ta steget och bli sin egen förnybara elproducent ska våga  ta steget att investera i förnybar el. (Vill du veta mer om hur skattesänkningen på förnybar el kommer fungera så skrev jag om det här på bloggen innan sommaren).

Solel är en fantastisk möjlighet för framtiden. Det är en möjlighet för Sverige, för den småskalige producenten, och för de svenska företag och den svensk forskning vi har på solelsområdet, ett område där vi i Sverige redan idag ligger långt fram. Och nu slår utbyggnaden av solel alla rekord i Sverige. Sedan Centerpartiet och Alliansen kom till makten 2006 har solelen niofaldigats i Sverige. Den starka utvecklingen vill vi i Centerpartiet, tillsammans med resten av Alliansen, fortsätta satsa på!

0 Comments

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *