Framtiden är redan här!

bildHur ska vi klara av att leva och transportera oss på ett hållbart sätt i framtiden? Och då menar jag inte framtiden långt borta, utan den framtid som snart är här. Som år 2030, eller 2050?

Efter att utredningen ”Fossilfrihet på väg” överlämnades till mig och regeringen precis före jul är det en fråga som jag lägger en hel del tid på. I veckan skickade jag ut hela utredningen – med mer än 1000 sidor analys och förslag – på remiss, samtidigt som jag befinner mig mitt uppe i en serie rundabordssamtal där jag möter forskare och branschföreträdare för att ta del av och lyssna in deras åsikter om utredningens förslag och vad de tycker om de förslag som de lagt om hur vi ska kunna ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Ett av de rundabordssamtalen hölls igår i Göteborg, på Chalmers. Ett av huvudnumren vid det samtalet var hur vi kan elektrifiera mer av våra transporter, och det var på det temat jag talade när jag fick äran att inleda hela evenemanget.

Att vi har goda möjligheter att använda mer el, både för att driva våra privatbilar och för att driva den tunga trafiken, är alldeles tydligt. FFF-utredningen pekar på att just elektrifiering, vid sidan av ökad produktion och användning av inhemska biodrivmedel och smartare samhällsplanering, är ett av huvudspåren för att bryta fossilberoendet i våra transporter.

För att ta vara på den potentialen har vi flera utmaningar som vi behöver ta tag i. Vi behöver få ner kostnaden för elbilarna, elbussarna och ellastbilarna, så att fler har råd att köpa en elbil. Vi behöver se till så att det finns en laddinfrastruktur så att man ladda dem. Och vi behöver batterier som gör att vi kan resa längre, och få större räckvidd än vad dagens elbilar har.

Och det sker just nu. För nu blir batterierna billigare, samtidigt som både kapaciteten och livslängden går upp. Vilket kommer märkas på elbilarnas pris.

Om man får tro FFF-utredningen så skulle vi, mellan 2012 och 2030, kunna minska energianvändningen i våra personbilar med hela 50 procent, och i våra tunga fordon med hela 34 procent. Den potentialen ska vi ta vara på. Samtidigt som vi ska ta vara på en annan möjlighet som utredningen pekar på: att ersätta en del av våra många bilresor med eldrivna cyklar och småbilar, som ännu inte är så vanliga, men som kan komma att bli en allt vanligare syn i framtiden.

Men möjligheterna stannar inte där. För också i den tunga trafiken kan både batterier och hybrider spela långt större roll än idag, liksom kontinuerlig laddning. Kanske finns det en och annan som tycker att ”elektrifierade vägar” fortfarande låter som science-fiction, men faktum är att det har provats förr och att både trådbussar och trådlastbilar var en rätt vanlig syn förr i tiden. Nu fiskar vi upp den tråden, när vi och många andra forskar och utvecklar framtidens el-vägar.

Ska vi lyckas med det att elektrifiera mer av våra transporter, så måste vi på allvar börja använda den teknik som redan finns, men vi måste också forska mer kring det som ännu inte riktigt finns. Och det är precis därför som jag har sett till så att vi från Alliansregeringens sida har gjort en riktigt ordenlig höjning av våra satsningar på energiforskningen. Istället för lägre nivåer och tidsbegränsade satsningar lägger vi från och med förra året nu 1,3 miljarder varje år på energiforskningen, där lejonparten går till forskning kring framtidens transporter och framtidens bränslen. En satsning som dessutom växer till hela 1,4 miljarder per år från och med 2016, och där företag och privata intressen matchar med minst lika mycket.

Så när den nya busslinjen ElectriCity börjar köra hybridbussar här i Göteborg nästa år, så sker det som en del av den satsningen. Och när Svenskt hybridfordonscentrum jobbar, med en lång rad aktörer från både branschen och forskarvärlden, så gör de det med finansiering från energiforskningen.

Vi vet inte idag exakt vilka lösningar vi kommer komma på imorgon, men vi kan redan ana oss till några av dem. Och just därför är det viktigt att vi på allvar börjar använda den teknik som redan finns, samtidigt som vi fortsätter forska kring ännu bättre och ännu mer hållbara transporter!

Vill du se rundabordssamtalet från Chalmers i efterhand, så finns det tillgängligt här. Nästa fredag – den 21 februari – är det dags för nästa rundabordssamtal. Den gången håller vi till hos mig på Näringsdepartementet. Och liksom de två första kommer också det rundabordssamtalet sändas live på webben. Du vet, det gäller ju att leva som man lär:)

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *