Förstår it-företagen vad de går miste om?

I morse fick nog många företagsledare i it- och telekombranschen en ordentlig tankeställare när de slog upp Dagens Nyheters debattsida. Där skriver nämligen Jan Gulliksen, som är ordförande i regeringens Digitaliseringskommission, om hur ”Sexism styr rekryteringen till den svenska IT-sektorn”.

Gulliksen pekar på en ny, men ännu opublicerad, undersökning som visar att bara 23 procent av de anställda i den svenska IT-branschen är kvinnor, medan motsvarande siffra i Finland är nästan dubbelt så hög. Han konstaterar också att kvinnor som går från universiteten till it-sektorn ofta arbetar som projektledare, medan deras manliga kollegor ofta blir utvecklare, och att det är från den senare gruppen som cheferna rekryteras. Enligt Gulliksen ett av skäen till att bara drygt 7 procent av alla vd:ar i svenska it-företag är kvinnor. Och hans slutsats, som han skickar med tydlig adress till it-branschen, är skarp:

Först definierar vi alltså it som manligt och sedan bestraffar vi kvinnor som ändå försöker komma in. Här har branschen ett stort ansvar att bli bättre på att rekrytera och befordra könsblint och att tillvarata kvinnors kompetens.

Att öka jämställdheten i it-branschen är en fråga som ligger väldigt högt upp också på min egen agenda. I grund och botten borde det inte behövas fler argument än att det borde vara en självklarhet för varje hela samhället, och alla företag, att eftersträva att spegla sammansättningen i befolkningen som helhet, både när det gäller kön och mångfald. Men om inte de argumenten räcker så borde it- och telekonföretagen åtminstone av ren överlevnadsinstinkt se till att få in fler kvinnor i sina företagsledningar och sina styrelser. Och på just det temat har jag både skrivit och talat  flera gånger tidigare. För det är känt sedan länge att ledningar som speglar samhället alltid fattar bättre beslut.

För att vi ska få fler tjejer i it-branschen behövs det fler förebilder, som kan inspirera och som får ta plats och sticka ut. Ska vi på allvar göra någonting åt att alltför få tjejer idag väljer att gå en teknisk utbildning så är könsbalansen i ledningarna och styrelserna viktigt att ta itu med. Och ska it- och telekombranschen framöver klara möta sina användares behov, så behövs också kvinnorna. Att inte på allvar bestämma sig för att locka fler tjejer och kvinnor till tekniska yrken och till it- och telekombranschen vore en kompetensförlust som våra företag och vårt land helt enkelt inte har råd med, om ska kunna fortsätta konkurrera med andra växande ekonomier.

Både samhället och it-branschen måste ta sig en ordentlig funderare på varför tjejer inte tycker att just it- och telekomyrkena är alternativ för dem. I sin debattartikel idag presenterar Jan Gulliksen ett konkret förslag om att införa ”kodslöjd” i skolan – en slags praktisk programmering för att  ”fånga upp flickors intresse innan könsmönstren har hunnit sätta sig alltför hårt. Det i sin tur kan på sikt ändra bilden av vem tekniken är till för, vems röst den för vidare.”

Om just det förslaget är rätt vet jag inte, men det tål att funderas på. Helt klart är att det inte är tjejerna det är fel på, utan att det är branschen som måste skärpa sig. Och att vi tillsammans måste bli bättre på att öppna upp och på ett inkluderande sätt beskriva vilka spännande jobb it-området har att erbjuda.